本文へスキップ

Hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào Việt Nam.

HOTLINE: +84-4-3636-9791


22, 61-2 Lac Trung Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, VIETNAM

DANH MỤC HỖ TRỢHEADLINE

Các mục hỗ trợ theo từng giao đoạn

Giai đoạn  Danh mục hỗ trợ  Quan điểm về hỗ trợ

Giai đoạn1
Khảo sát trước

    
Thu thập thông tin(Các mục cơ bản từ việc phỏng vấn các ngành liên quan) Tận dụng triệt để các thế mạnh sẵn có ở Việt Nam, lắng nghe tiếng nói của người có trách nhiệm để tìm ra quan điểm nhìn nhận thực tế mà không phải trên lý thuyết.     
Khảo sát doanh nghiệp(Thông qua web, điện thoại đến trực tiếp)
Quy mô thị trường(Việt Nam không có dữ liệu thống kê, mà nghe từ người có liên quan
Khảo sát môi trường cạnh tranh(các đối thủ chính, các công ty bán hàng..
Khảo sát thị trường(các khách hàng chính, các pháp quy và tập quán buôn bán)

Giai đoạn 2
Kế hoạch thương mại hóa

      
Đề xuất phương hướng đầu tư(Dựa vào kết quả khảo sát trên) Phân tích kết quả khảo sát, chúng tôi có thể xác định kỹ lưỡng trước và loại trừ các rủi ro như một chuyên gia trong kinh doanh.
Và chúng tôi có thể đưa ra các chủ đề sẵn có của mình cho quý khách hàng       
Là trung gian khảo sát công ty định hợp tác (quản lý tín dụng ,gặp gỡ lãnh đạo
Hỗ trợ hoạt động khảo sát nơi định hợp tác kinh doanh(trước đó đã khảo sát
Hỗ trợ khảo sát khách hàng có tiềm năng(như trên)
Hỗ trợ việc khảo sát dự án dự định đầu tư(như trên)
Hỗ trợ về việc xác nhận trước khi đầu tư đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền (như trên)
Hỗ trợ sắp xếp các kế hoạch thương mại hóa
     

Giai đoạn 3
Xây dựng kênh
thị trường

Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng Việc quan trọng nhất có thể dẫn tới thành công hay thất bại chính là việc xây dựng được mối quan hệ với cơ quan chức năng, các nhà cung cấp hàng, các doanh nghiệp hợp tác và các khách hàng tiềm năng.
Tạo được mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng xây dựng các mạng lưới đó.
Hỗ trợ tìm kiếm đại lý bán hàng
Hõ trợ tìm kiếm nơi ủy thác sản xuất hàng OEM.
Hỗ trợ tìm kiếm điểm cung cấp hàng
Hỗ trợ tìm kiếm nơi ủy thác công vận chuyển
Hỗ trợ việc xác nhận đến thăm cơ quan chức năng có thẩm quyền
       

Giai đoạn 4
Thành lập

Hỗ trợ thành lập cửa hàng, VPĐD, nhà máy Hướng tới việc đi vào hoạt động càng sớm càng tốt chúng tôi sẽ có kế hoạch cho từng quá trình cụ thể.
Để tìm ra được các vấn đề phát sinh hàng ngày việc trọng yếu là xây dựng được thể chế có khả năng giải quyết nhanh chóng các nguyên nhân cụ thể, thực hiện soạn thảo đối sách. Tuyển dụng nhân lực, giáo dục đào tạo, nâng cao kỹ năng, việc đào tạo nhân lực có thể song song đến khi Công ty đi vào hoạt động ổn định.
Môi giới các dự án bất động sản
Hỗ trợ xây dựng nhà xưởng
Hỗ trợ việc xác nhận đến thăm các cơ quan chức năng có thẩm quyền
Hỗ trợ cung cấp các mặt hàng như: máy móc, thiết bị, các dụng cụ, giá đỡ, đồ nội thất..
Hỗ trợ hoạt động quản lý các mặt hàng cơ khí nhập khẩu vào Việt Nam.
Hỗ trợ lắp đặt máy móc thiết bị và chạy thử nghiệm.  
Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên.
  

Giai đoạn 5
Hoạt động
Kinh doanh

Hỗ trợ quản lý điều hành Hỗ trợ thực hiện các chính sách để nâng cao năng suất, chất lượng công việc của Quý khách hàng.
Hỗ trợ điều khiển vận hành
Hỗ trợ giải quyết vấn đề của hoạt động kinh doanh
    

Các hoạt động hỗ trợ khác

Hỗ trợ cuộc sống cho nhân viên sang cứ chú hoặc công tác Quan trọng nhất là ổn định được cuộc sống 1 cách an toàn - an tâm. Cuộc sống có ổn định thì công việc mới hoàn hảo được.
Chính vì lẽ đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức có thể như với cương vị của chính Quý khách.
Đảm nhiệm việc phiên dịch cho cả quá trình
Hỗ trợ xuất khẩu hàngViệt Nam đi nhật nhập khẩu hàng Nhật vào Việt Nam
Hỗ trợ việc phái cử các kỹ sư và tu nghiệp sinh
Ngoài ra, hỗ trợ tát cả các yêu cầu của Quý khách hàng.

  Xin vui lòng tham khảo trang "Khái quát hỗ trợ đầu tư."
  Nếu có yêu cầu hỗ trợ khác ngoài các mục ở trên, vui lòng tham khảo "Mẫu liên hệ"để có liên hệ cụ thể với chúng tôi.
Website Top Pageへ お問合せ  Lên đầu trang

バナースペース

J-V Trust Co., Ltd.

Addr: 22, 61-2 Lac Trung Street,
         Hai Ba Trung District,
         Hanoi, VIETNAM
Phone: +84-4-3636-9791
Fax: +84-4-3636-9792
Truy cập 

Về những người sống ở
Việt Nam
Nét phổ biến ở Việt Nam
Cảnh quan hiếm thấy ở
Việt Nam