本文へスキップ

Hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào Việt Nam.

HOTLINE: +84-4-3636-9791


22, 61-2 Lac Trung Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, VIETNAM

KHÁI QUÁT HỖ TRỢ ĐẦU TƯSERVICE&PRODUCTS

Khái quát công việc hỗ trợ theo từng giai đoạn

 Giai đoạn
Xem xét nội dung đầu tư - Lập kế hoạch -
Quá trình thực hiện - Nội dung khảo sát cụ thể vui lòng tham khảo Danh mục hỗ trợ
 Giai đoạn 1

Khảo sát trước

Trường hợp doanh nghiệp Quý khách dự định đầu tư vào Việt Nam:

*Bằng việc đưa vào chiến lược phát triển năng động cùng đất nước làm nền tảng vững chắc cho tương lai của công ty

*Từ các điểm sản xuất thành thị trường phát triển, Việt Nam là điểm đến của nhiều doanh nghiệp nước ngoài

▼Trước tiên chúng tôi sẽ hỗ trợ khảo sát thị trường Việt Nam:

Để giảm thiểu ít nhất các việc không cần thiết trong từng giai đoạn, Quý khách hàng sẽ có phân đoạn chính xác dựa trên kết quả khảo sát của chúng tôi.

 Giai đoạn 2
Kế hoạch thương

mại hóa

Việc giảm thiểu rủi ro sau khi đầu tư của Quý khách rất cần thiết:
▼Để đầu tư Quý khách phải lập kế hoạch, chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách khi có kế hoạch đó:

*Chúng tôi sẽ kiểm tra khoảng cách giữa mục tiêu và khả năng đạt được.

*Đánh giá tất cả cái đó rồi có kế hoạch hành động để giảm thiểu ít nhất các rủi ro tương lai

*Trường hợp dự đoán các khó khăn và rủi ro không thể vượt qua, có thể dừng kế hoạch tại thời điểm này.

*Trước khi tiến hành công việc cụ thể, chúng tôi sẽ hợp tác với Quý khách trong việc phát triển [Bản kế hoạch kinh doanh]

Giai đoạn 3
Xây dựng kênh

thị trường

Sau khi đầu tư sẽ tạo dựng mối quan hệ giữa khách hàng với khách hàng:
▼ Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho Quý khách hàng tạo dựng các mối quan hệ đó :

Chúng tôi sẽ hỗ trợ đẻ tạo dựng mối quan hệ tin cậy giữa khách hàng với khách hàng

*Ngoài các khách hàng trực tiếp, chúng tôi sẽ giúp Quý khách kết nối với các bên có liên quan

 Giai đoạn 4
Thành lập
Sau khi Quý khách đầu tư, việc quản lý để đạt được kết quả quản lý theo kế hoạch rất cần thiết:
▼ Ở Việt Nam chắc chắn sẽ phát sinh nhiều vấn đề khác nhau, mục tiêu giải quyết từ các vấn đề nhỏ nhất

*Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách xác định nguyên nhân, đưa ra các biện pháp thực hiện

*Chúng tôi sẽ hỗ trợ từ việc chuẩn bị để Công ty sớm đi vào ổn định sau khi bắt đầu đi vào hoạt động.

* Có vấn đề phát sinh sau khi bắt đầu công việc, chúng tôi sẽ hỗ trợ tìm hiểu nguyên nhân và nỗ lực giải quyết triệt để. 

Giai đoạn 5
Hoạt động kinh doanh

Các hoạt động hỗ trợ khác

 Chúng tôi sẽ hỗ trợ dựa trên sự đồng ý và nguyện vọng của khách hàng

    Về hỗ trợ từng mục riêng cụ thể theo từng giai đoạn vui lòng tham khảo trang "Danh sách hỗ trợ".
    Ngoài ra, đối với danh mục hỗ trợ thì các dịch vụ kèm theo cũng rất cần thiết, vui lòng tham khảo trang "Báo giá".

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tham vấn miễn phí

 ○○○○○○○○イメージ

Tùy vào từng yêu cầu cụ thể, chúng tôi sẽ báo giá theo nội dung công việc.

Để trả lời cho Quý khách nhanh chóng và chính xác, xin vui lòng sử dụng " Mẫu liên hệ" của chúng tôi.


Chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng bằng tiếng Nhật với nhân viên Người Nhật và nhân viên Việt Nam nói tiếng Nhật.

Website Top Pageへ お問合せ  Lên đầu trang

バナースペース

J-V Trust Co., Ltd.

Addr: 22, 61-2 Lac Trung Street,
         Hai Ba Trung District,
         Hanoi, VIETNAM
Phone: +84-4-3636-9791
Fax: +84-4-3636-9792
Truy cập 

Về những người sống ở
Việt Nam
 Nét phổ biến ở Việt Nam
Cảnh quan hiếm thấy ở
Việt Nam