本文へスキップ

Hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào Việt Nam.

HOTLINE +84-4-3636-9791


22, 61-2 Lac Trung Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, VIETNAM

BÁO GIÁ SƠ BỘNEWS&FAQ

BÁO GIÁ

 ▼  Báo giá chi tiết chúng tôi sẽ gửi cho Quý khách hàng theo nội dung cụ thể :

Danh mục hỗ trợ 

 Chi phí sơ bộ
Giai đoạn 1
Khảo sát

sơ bộ
Thu thập thông tin(thu thập các mục cơ bản từ việc phỏng vấn các ngành có liên quan )


Sẽ có báo giá cụ thể sau cho quý kháchKhảo sát doanh nghiệp(Tìm hiểu doanh nghiệp thông qua web, điện thoại, đến trực tiếp...)
Quy mô thị trường liên quan(Viêt Nam không có dữ liệu thống kê, mà nghe từ người có liên quan)
Khảo sát môi trường cạnh tranh(các đối thủ chính, các công ty bán hàng...)
Khảo sát lĩnh vực thị trường(các khách hàng chính, các pháp quy và tập quán buôn bán..)
Giai đoạn2
Kế hoạch
thương mại hóa  
Phương hướng lập kế hoạch (dựa vào kết quả khảo sát trên)

Sẽ có báo giá cụ thể theo yêu cầu của Quý khách
Là trung gian tìm hiểu công ty định hợp tác(tìm hiểu tín dụng、, gặp gỡ lãnh đạo tạo mối quan hệ)
Hỗ trợ việc lên kế hoạch trước khi thương thảo với đối tác(trước đó đã đến một lần)
Hỗ trợ việc thương thảo với khách hàng có tiềm năng(như trên)
Hỗ trợ việc thương thảo dự đình đầu tư (như trên)
Hỗ trợ xác nhận trước việc tiếp cận các cơ quan chức năng có thẩm quyền(như trên)
Hỗ trợ tập hợp các kế hoạch thương mại hóa  
Sẽ có báo giá cụ thể theo yêu cầu của Quý khách
       

Công việc hỗ trợ khác


       
Thay mặt khách hàng hẹn gặp với Doanh Nghiệp VN     Sẽ có báo giá cụ thể theo yêu cầu của Quý khách       
Giới thiệu bất động sản・・・nhà cho thuê Sẽ có báo giá cụ thể theo yêu cầu của Quý khách
Giới thiệu bất động sản・・・các việc mua bán đất thổ canh Sẽ có báo giá cụ thể theo yêu cầu của Quý khách
Phiên dịch khi đi cùng khách hàng
(tiếng nhật ⇔tiếng việt)
Sẽ có báo giá cụ thể theo yêu cầu của Quý khách
Dịch thuật văn bản Sẽ có báo giá cụ thể theo yêu cầu của Quý khách
Phí đi lại xe    chỗ

Sẽ có báo giá cụ thể theo yêu cầu của Quý khách

Phí đi lại xe  16 chỗ Sẽ có báo giá cụ thể theo yêu cầu của Quý khách
Hỗ trợ khác Sẽ có báo giá cụ thể theo yêu cầu của Quý khách
  Xin vui lòng tham khảo trang「Khái quát hỗ trợ đầu tư; & Danh mục hỗ trợ....。
Website Top Pageへ お問合せ  Lên đầu trang

バナースペース

J-V Trust Co., Ltd.

Addr: 22, 61-2 Lac Trung Street,
         Hai Ba Trung District,
         Hanoi, VIETNAM
Phone: +84-4-3636-9791
Fax: +84-4-3636-9792
Truy cập 

Về những người sống việt nam
 nét phổ biến ở việt nam
 Cảnh quan hiếm thấy ở việt nam